Gaisbauer Technical Solutions GmbH - Packing

 2022 Gaisbauer Technical Solutions GmbH

Packing

In the sector of labelling GTS is offering packers from the "GPI group": “The GPI group offers a wide range of products and technical solutions in all sectors of the market. Duetti as a part of this group designes and produces systems for the end-of-line packaging. With many years of experience in the automation sector and the technical know-how of their staff Duetti is the ideal partner for packaging systems. The range of products has been organized to offer the best solutions possible for the needs of the customer: depalletizers, carton formers, traditional or robotic case packers palletizers, case sealers, robotl cells, conveyors and safety guarding.“ - http://www.gpindustries.eu/ If you have any further questions do not hesitate to contact us! Pakowanie Po sektorze etykietowania GTS oferuje pakowarki z "GPI group": GPI grupa oferuje szeroką gamę produktów i rozwiązań technicznych we wszystkich sektorach rynku. Duetti jako część tej grupy projektuje i produkuje systemy do pakowania na końcu linii. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w sektorze automatyki oraz wiedzy technicznej swoich pracowników Duetti jest idealnym partnerem w zakresie systemów pakowania. Gama produktów została zorganizowana w taki sposób, aby zaoferować najlepsze możliwe rozwiązania dla potrzeb klienta: depaletyzatory, kartoniarki, tradycyjne lub zrobotyzowane kartoniarki paletyzatory, zaklejarki kartonów, roboty, przenośniki i osłony bezpieczeństwa." - http://www.gpindustries.eu/If masz dalsze pytania nie wahaj się z nami skontaktować!