Gaisbauer Technical Solutions GmbH - About us

 2022 Gaisbauer Technical Solutions GmbH

About us

Gaisbauer Technical Solutions GmbH is a privately owned company providing techincal solutions and services for customers in various areas

in the world. These services take place in industries such as:

- Exploratory project design, audit and consulting services

- Beverage

- Food

- Non-Food

- And many more...

To accomplish these tasks GTS has partners in different countries and very skilled service teams, based in Kazakhstan, Poland, Russia,

Ukraine and Uzbekistan with which we can provide a good service and, also important for you as the customer, a good price.

GTS strives and aims to develop the solution best adjusted to your individual needs. To achieve this we can choose machines from out

network of partners but are also able to choose the machine suited to your needs from whatever supplier.

Give us the possibility to prove it to you!

O Firmie

Gaisbauer Technical  Solutions GmbH jest prywatną firmą dostarczającą rozwiązania techniczne i usługi dla klientów z różnych obszarów świata.  Usługi te odbywają się w takich branżach jak: - Usługi w zakresie projektów rozpoznawczych, audyt i usługi doradcze - Napoje - Żywność - Nie-żywność - I wiele innych... Aby zrealizować te zadania GTS posiada partnerów w różnych krajach i bardzo wykwalifikowane zespoły serwisowe w Kazachstanie, Polsce, Rosji, Ukrainie i Uzbekistanie, z którymi możemy zapewnić dobrą obsługę i, co również ważne dla Państwa jako klientów, dobrą cenę. GTS dąży i stara się opracować rozwiązanie najlepiej dostosowane do Państwa indywidualnych potrzeb. Aby to osiągnąć możemy wybrać maszyny z naszej sieci partnerów, ale jesteśmy również w stanie wybrać maszynę dostosowaną do Państwa potrzeb od dowolnego dostawcy. Daj nam możliwość udowodnienia Ci tego!