Gaisbauer Technical Solutions GmbH - Inspection

 2022 Gaisbauer Technical Solutions GmbH

Inspection

In the sector of inspection GTS is offering equipment from "BBull Technology": “BBull Technology is a copmany which consists of four partners: BULL/CENTRO/STRATEC/ SYMPLEX For the new markets and the inexhaustible resources of the three divisions of BBull Technology, new developments are permanently done and introduced into the markets. The innovation of a flexible and creative team has contributed to allow to offer innovative products like automatic inspection and rejection systems for all kind of inspection features in the food-, beverage- and packing industry, and are the base of our success. Additionally the BBull Technology offers all accepted detection technologies like ultrasound, gamma-technology, high-frequency or camera- technology in order to solve the unique problems of our customers concerning quality-assurance and increasing of the productivity in the filling line. Thus a high number of own patents are used. Lean management has always been an important factor for efficient and innovative performance. This allows to offer maximum flexibility with minimum costs in development, production and sales, which we can pass to our customers. DIN ISO 9001:2008 is standing for quality and thus for the safety of our customers. A motivated and service orientated team of specialists, as well as the quality of our innovative products are the guarantor for the growth and the future, for satisfied and certain customers. Today more than 30 Hard- and Softwareengineers, designer and scientists are standing for the performance of BBull Technology.” - http://www.bbull.com/binternet/englisch/index.htm If you have any further questions do not hesitate to contact us!   Inspekcja W sektorze inspekcji GTS oferuje urządzenia firmy "BBull Technology": "BBull Technology jest firmą, która składa się z czterech partnerów:BULL/CENTRO/STRATEC/PAXONA. Dla nowych rynków i niewyczerpanych zasobów trzech działów BBull Technology, nowe opracowania są stale wykonywane i wprowadzane na rynki. Innowacyjność elastycznego i kreatywnego zespołu przyczyniła się do zaoferowania innowacyjnych produktów, takich jak automatyczne systemy kontroli i odrzucania dla wszystkich rodzajów kontroli w przemyśle spożywczym, napojów i pakowania,  jest podstawą naszego sukcesu. Dodatkowo BBull Technology oferuje wszystkie akceptowane technologie detekcji, takie jak ultradźwięki, Rentgen, wysoka częstotliwość lub technologia kamer w celu rozwiązania unikalnych problemów naszych klientów dotyczących zapewnienia jakości i zwiększenia wydajności linii napełniania. Szczupłe zarządzanie zawsze było ważnym czynnikiem dla efektywnego i innowacyjnego działania. Dzięki temu możemy zaoferować maksymalną elastyczność przy minimalnych kosztach w rozwoju, produkcji i sprzedaży, które możemy przekazać naszym klientom. DIN ISO 9001:2008 jest symbolem jakości, a tym samym bezpieczeństwa naszych klientów. Zmotywowany i zorientowany na usługi zespół specjalistów, jak również jakość naszych innowacyjnych produktów są gwarantem wzrostu i przyszłości, dla zadowolonych i pewnych klientów. Dzisiaj ponad 30 inżynierów budowy maszyn i oprogramowania, projektantów i naukowców stoi za wydajnością BBull Technology." - http://www.bbull.com/binternet/englisch/index.htmIf masz jakiekolwiek dalsze pytania nie wahaj się z nami skontaktować!