Gaisbauer Technical Solutions GmbH - News

 2022 Gaisbauer Technical Solutions GmbH

News and innovations

New Makro Labeling Technology Having a own unique bottle or a special corporate identity has become increasingly relevant in order to stand out from the rest of the suppliers on the market. One issue is the design of the bottle - but the most effective is the decoration of the bottle. Here the key is a full flexibility in changing label requirements on the same machine. This is the aim of the Makro labeler. The brand new orientation system called “follower” provides a label orientaton with only one to three sensors epending on the speed. this overcomes the need of optical orientation. The clear advantage of this system is a much smaller number of sensors compared to the previous approach of optical inspection. Also the handling and mantenance becomes more easy. Nowości i innowacje Nowa technologia etykietowania Makro. Posiadanie własnej, unikalnej butelki lub specjalnej identyfikacji wizualnej staje się coraz bardziej istotne dla wyróżnienia się spośród innych dostawców na rynku. Jedną z kwestii jest projekt butelki - ale najbardziej efektywna jest dekoracja butelki. Tutaj kluczem jest pełna elastyczność w zmianie wymagań dotyczących etykiet na tej samej maszynie. Taki jest cel etykietarki Makro. Całkowicie nowy system orientacji o nazwie "follower" zapewnia orientację etykiety przy użyciu tylko jednego do trzech czujników w zależności od prędkości. eliminuje to potrzebę orientacji optycznej. Wyraźną zaletą tego systemu jest znacznie mniejsza liczba czujników w porównaniu z poprzednim podejściem do kontroli optycznej. Również obsługa i konserwacja stają się łatwiejsze.